منهول پلی اتیلنی

 

 

 

  منهول ها یا آدم روها به عنوان دریچه بازدید و یا شستشوی مسیر در خطوط انتقال و جمع آوري فاضلاب استفاده مي گردند.
 برای ساخت بدنه اصلي منهول از  پلي اتيلن درجه یک استفاده ميشود. دريچه آدم رو، پلكانها، سكوي استقرار و بازديد براي اپراتورنیز از جنس پلي اتيلن ساخته مي شوند.
منهول ها در ابعاد و با ورودي و خروجي هاي متفاوت و دريچه بازديد با اقطار مورد نظر مشتري ارائه مي شوند.
واشرهاي مخصوص، آب بندي لازم در تغيير ارتفاع منهول ها را فراهم مي نمايد.
از جمله محاسن منهول پلي اتيلني میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

عدم خورندگي در مقابل اسيد ها

بهداشتي بودن

سبكي وزن

آب بندي كامل

مقاومت در مقابل فشار داخلي و خارجي 

سرعت در اجراء 

قيمت 

 

 

 

 

بالا